Hoi An Historic HotelLoading...

vị trí KHÁCH SẠN HỘI AN

Khách sạn tại Tỉnh Quảng Nam

vị trí

KHÁCH SẠN HỘI AN
Số 10, Đường Trần Hưng Đạo, Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại: (84-235) 3861 445
Fax: (84-235) 3861 636
Email: info@hoianhistorichotel.com.vn
Website: www.hoianhistorichotel.com.vn

Special offers