Hoi An Historic HotelLoading...

HỌP/HỘI NGHỊ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN - Meeting Room Tỉnh Quảng Nam Hotel

KHÁCH SẠN HỘI AN

Meeting Room

Rạp hát Phòng học Chữ U Tiệc lớn Diện tích
Hoi An Ballroom

Hội trường – Nhà hàng

350 khách 200 khách 150 khách 400 khách 400 khách
Hoi An Function room

Phòng chức năng

30 khách 20 khách 20 khách 60 khách 60 khách

Special offers